PC Træ & Mobilsavværk er en lille virksomhed der sætter kvalitet og miljø i højsædet

Velkommen til PC Træ & Mobilsavværk vi kan tilbyde opsavning af træ hos kunden direkte der hvor træet er og derved reducere transport til et minimum.

Vi kører over hele landet og saver alt lige fra kælder til kvist!

Vi tilbyder opsavning som lønarbejde i både nål og løvtræ.

Salg af tømmer, brædder, planker m.v. fra egen savplads.

Brændesalg.

Produktion og opsætning af bålhuse, shelters muldtoiletter, bord/bænke m.v.

Afbarkede rafter.